Podpořte Ukrajinu!

Kdo jsme?

„Ukrajinská evropská perspektiva“, „Pražský Maidan“, „Ukrajinské centrum Nusle – Centrum pro pomoc Ukrajině“ a organizace pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v České republice se spojily za vítězství Ukrajiny.


Ukrajinská evropská perspektiva

UEP je nezisková organizace, která v České republice působí od roku 2011. Hlavním cílem organizace je podpora evropské integrace Ukrajiny, rozvoj kulturní, obchodní a hospodářské spolupráce mezi Ukrajinou a EU, realizace humanitárních projektů na podporu Ukrajiny a ochranu práv a zájmů Ukrajinců, výměna zkušeností a kontaktů pro evropskou budoucnost Ukrajiny.

UEP je také spojením úsilí všech zainteresovaných lidí bez ohledu na státní příslušnost, kteří vedou neustálé kampaně s cílem upozornit evropskou společnost na politické události, ruskou propagandu a skutečnou situaci na východní Ukrajině.

Po ruské invazi a obsazení Krymu a později i části území východní Ukrajiny se prioritou organizace stal humanitární projekt „Pomáháme Ukrajině spolu“ je poskytnout okamžitou přímou pomoc ukrajinským vojákům a civilistům v oblasti aktivních bojů, vojenským a polním nemocnicím, zraněným vojákům, dočasným migrantům z Krymu a Donbasu, rodinám padlých hrdinů, sirotčincům na kontaktní linii a vážně nemocným dětem.


Pražský Maidan

„Russia – hands off Ukraine“ („Rusko – ruce pryč od Ukrajiny“), pod tímto heslem stojí již devět let každou neděli stan nevládní organizace Pražský Majdan na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze.

„Pražský Majdan“ (PM) je nezisková organizace založená českými a ukrajinskými aktivisty na podporu Revoluce důstojnosti a milionů lidí, kteří vyšli do ulic a riskovali své životy, aby vybudovali cestu k lepší budoucnosti Ukrajiny. „PM“ je jednou z nejdéle trvajících pouličních akcí, která začala 6. září 2014 v centru Prahy na Staroměstském náměstí.

„PM“ byl logickým pokračováním série proukrajinských a českých aktivistických akcí v Praze: série demonstrací na podporu ukrajinského Majdanu a českých protestů proti pasivnímu (v té době) postoji českých úřadů, které se postupem času stávaly ještě více proruskými.

Je to sdružení příznivců demokratických hodnot, lidských práv, svobody, evropské a transatlantické spolupráce a evropské integrace a orientace České republiky a Ukrajiny.

Cílem organizace je vzdělávat, podporovat česko-ukrajinskou spolupráci a evropskou integraci Ukrajiny.

Pražský Majdan se zabývá nejen informováním evropské komunity o dění na Ukrajině, ale také realizuje humanitární projekty a shromažďuje finanční prostředky na přímou pomoc obětem ruské agrese na Ukrajině, dětem padlých ukrajinských vojáků, nemocnicím a klinikám ve válečné zóně.


Ukrajinské centrum Nusle – Centrum pro pomoc Ukrajině

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu spojily své síly nevládní organizace Ukrajinská evropská perspektiva a Pražský Majdan a ve spolupráci s MČ Praha 4, Magistrátem hl. m. Prahy a Člověkem v tísni založily Centrum humanitární pomoci Ukrajině Praha 4.

Naši zaměstnanci pomáhají ukrajinským uprchlíkům najít bydlení, zaměstnání, lékařskou podporu, vzdělání pro děti a mládež, poskytují poradenství, psychologickou a sociální podporu. Zde nakupujeme, přijímáme a posíláme humanitární pomoc, zdravotnický materiál a ochranné prostředky pro bojovníky proti ruskému agresorovi na Ukrajině. Celkem se do Centra přihlásilo více než 9 000 Ukrajinců, kteří byli nuceni opustit svou zemi kvůli ničivé válce (od ledna 2023). V současné době je v naší stálé péči více než 120 rodin v humanitárních krizových situacích (rodiny se třemi a více dětmi, osamělí staří lidé, nemocní a postižení lidé).

Centrum zaměstnává 20 stálých dobrovolníků, z nichž 90 % jsou rovněž uprchlíci, kterým centrum poskytlo stálé zaměstnání.

Na podzim roku 2022 získalo Centrum pro pomoc Ukrajině od MČ Praha 4 větší prostory a 1. listopadu se přestěhovalo do budovy Nuselské radnice na adrese Táborská 500/30, Praha 4.

Součástí našeho cíle budovat prosperující Ukrajinu je vytvořit prostor, kde se lidé mohou setkávat, učit se, rozvíjet své podnikání a spolupracovat.


Společně jsme silní – sjednocení dvou nevládních organizací

V létě 2022 se zakladatelé Ukrajinské evropské perspektivy rozhodli změnit směr práce organizace a učinit z ní mediální projekt. Vzhledem k tomuto rozhodnutí a v zájmu pokračování společného poslání se celý tým UEP rozhodl opustit UEP a oficiálně se spojit s partnerskou neziskovou organizací Pražský Majdan. Rozhodnutím členské schůze byla do čela organizace Pražský Majdan zvolena Halyna Andreytsiv a do funkce zástupkyně vedoucího Kateryna Skrypnyk.

Spojením lidí ze dvou aktivních nevládních organizací, Ukrajinské evropské perspektivy a Pražského Majdanu, jsme od března 2022 poskytli Ukrajině pomoc ve výši více než 12 milionů Kč.