Podpořte Ukrajinu!

Humanitární pomoc pro Ukrajinu


„Humanitární pomocí“ se rozumí cílená, bezplatná pomoc v penězích nebo v naturáliích ve formě nenávratné finanční pomoci nebo dobrovolných darů nebo pomoc ve formě práce nebo služeb poskytovaná zahraničními a domácími dárci z humanitárních důvodů příjemcům humanitární pomoci na Ukrajině nebo v zahraničí, kteří ji potřebují z důvodu sociální nejistoty, materiální nejistoty, tíživé finanční situace, stavu nouze, zejména v důsledku přírodních katastrof, nehod, epidemií a epizootií, ekologických, člověkem způsobených a jiných katastrof, které ohrožují život a zdraví obyvatelstva, nebo vážného onemocnění konkrétních osob, jakož i na přípravu k ozbrojené obraně státu a jeho ochranu v případě ozbrojené agrese nebo ozbrojeného konfliktu. “

© ZÁKON UKRAJINY „O humanitární pomoci“

Humanitární pomoc poskytujeme od roku 2013. Přesně tak, v roce Majdanu. Těžké měsíce zkoušek pro naše lidi. Zranění. První mrtví. Rodiny obětí, děti. Pak válka… Civilní oběti. Lidé, kteří přišli o domov.

Armáda… Plnohodnotná ofenzíva v roce 2022. Všechno stejné, ale v mnohem větším měřítku. Miliony lidí opustily Ukrajinu a potřebují pomoc v nové zemi.

Chápeme, že jde o dlouhodobé úsilí. Máme před sebou mnoho obtížných úkolů a vážných výzev. Společně to však dokážeme.

Jsme vděční všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

V této sekci najdete veškeré informace o našich aktivitách v této oblasti.


Publikace

Humanitární pomoc

Nové trenažéry

Tento měsíc jsme pořídili potřebné trenažéry pro výcvik vojáků a civilistů v poskytování přednemocniční péče, a to:

24.05.2024
HUB Nusle Humanitární pomoc Kulturní akce Kurzy a konzultace Pomoc uprchlíkům Ukrajinské Centrum Nusle Volný čas

Naše úspěchy!

V dubnu se mládežnickému týmu „HUB Nusle“ podařilo uspořádat mnoho zajímavých událostí a vybrat 23 400 korun. 

06.05.2024