Podpořte Ukrajinu!

Pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice

Na začátku roku 2023 zůstalo podle OSN v zahraničí více než 8 milionů ukrajinských občanů. Agentura OSN pro uprchlíky tvrdí, že své domovy opustila třetina Ukrajinců.


Většina ukrajinských uprchlíků, kteří koncem února a v březnu 2022 utekli z války do Evropy, si byla jistá, že nebude trvat dlouho. Plnohodnotná invaze však trvá už více než rok a lidé si museli uvědomit, že se domů brzy nevrátí a někteří z nich už nemají domov.

Většinu příchozích z Ukrajiny tvoří ženy. Matky s dětmi, starší lidé a lidé se zdravotním postižením jsou ohroženi tím, že se stanou bezdomovci. Pokud je postižení zdravotní povahy, potřebuje dotyčná osoba přizpůsobené bydlení. Starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením mají obvykle problém najít zdroj příjmů a jsou závislé na humanitárních dávkách, které nepokrývají jejich výdaje na léky nebo bydlení.

Důležitým aspektem je také učení se češtině. Kurzy není snadné najít: vzhledem k vysokým nákladům na výuku a vysoké poptávce má mnoho uchazečů jednoduše smůlu.

S uprchlíky pracujeme od začátku invaze v plném rozsahu. Rozdáváme potravinové balíčky těm, kteří to nejvíce potřebují (zdravotně postižení, osamělí důchodci, matky se třemi dětmi). Poskytujeme výuku zejména českého jazyka a připravujeme dospívající na přijetí do českých vzdělávacích institucí. Informujeme o změnách v legislativě, o existujících možnostech adaptace a integrace do české společnosti.

Pomáháme lidem najít bydlení a zaměstnání.


Publikace

Pomoc uprchlíkům Ukrajinské centrum Nusle

Návštěva vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny

Minulý týden vladní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny, Tomáš Kopecký, navštívil Ukrajinské Centrum Nusle.

01.02.2024
Pomoc Dětem Hrdinů Pomoc uprchlíkům Ukrajinské centrum Nusle

Tábor pro mládež

Dne 28.08 skončil tábor pro mládež Ukrajinského Centra pro Nusle.

5 dnů účastníci žili v domě uprostřed lesa «Cottage in Gassberg» .

Toto období bylo plné různých aktivit.

19.09.2023