Podpořte Ukrajinu!

10.01.2024

Pražský Majdan pomáhá s integrací válečných uprchlíků z Ukrajiny. Nyní i za výrazné podpory od hlavního města.

Organizace Pražský Majdan získá finanční podporu od hlavního města ve výši 3,15 milionu korun. Peníze použije na projekty zaměřené na podporu ukrajinských uprchlíků, jejich adaptaci a integraci do českého prostředí. Nabízí například informační servis, poradenství v oblasti zdravotnictví, bydlení a trhu práce, distribuci humanitární pomoci, kurzy českého jazyka nebo individuální psychologické poradenství. Velkým projektem Pražského Majdanu je Ukrajinské centrum Nusle, v plánu je i centrum pro mládež.

Pražský Majdan je nezisková organizace, která se v loňském roce spojila s Ukrajinskou Evropskou Perspektivou. Pražský Maidan od začátku ruské invaze na Ukrajině pomáhá lidem, kteří do Česka přišli hledat bezpečí. Velkým projektem Pražského Majdanu je Ukrajinské centrum Nusle, podporuje ale i ukrajinské zdravotníky nebo armádu, pro kterou vybírá peníze na drony. Pomoc pro ukrajinské vojáky a zdravotníky je financována z příspěvků na transparentní účet.

„Chtěli jsme nejen rozdávat humanitární pomoc, ale soustředit se hlavně na pomoc s integrací a adaptací lidí, kteří sem přijíždí, aby nebyli závislí na humanitárních dávkách. Aby byli samostatní, i naopak mohli platit Českému státu daně,“ popisuje činnost centra jeho ředitelka Galina Andrejciv.

„Humanitární pomoc jsme zmenšili na minimum. Z toho velkého množství lidí, kteří k nám přicházeli, jsme vybrali 120 rodin, které jsou v nouzi, a ty stále podporujeme,“ popisuje humanitární pomoc Galina Andrejciv. Jedná se o maminky s malými dětmi, pro které nemohli sehnat školku, a tak nemohou chodit do práce. Dále se jedná o seniory, invalidy a nově příchozí rodiny. Tyto rodiny jsou podporovány půl roku. Po půl roce jsou vybrány jiné rodiny.

Ukrajinské centrum Nusle

Ukrajinské centrum Nusle je jedním z projektů Pražského Majdanu. Centrum sídlí od listopadu 2022 v budově Nuselské radnice, kde funguje informační centrum nebo se distribuuje humanitární pomoc.

Probíhá zde i celá řada integračních aktivit, výuka nebo kurzy programování či podnikání. Mladí Ukrajinci se zde připravují na přechod na střední školu a probíhá zde i výuka češtiny pro všechny věkové kategorie a výuka angličtiny pro děti a mládež.

Zaměstnanci jsou z 90 % lidé, kteří do Prahy přišli z Ukrajiny jako uprchlíci a ostatním pomáhají s hledáním ubytování, zaměstnání, zdravotní péče, škol pro děti, poskytují poradenství a sociální podporu, poskytují právní konzultace nebo psychologické poradenství. Zaměstnanci centra také pomáhají s řešením krizových situací nebo poskytují tlumočnické služby.

Centrum během měsíce navštíví v průměru 2 500 lidí, kteří využívají služby centra. V nuselském centru funguje i knihovna s českou, ukrajinskou a anglickou literaturou, adaptační skupina s hlídáním pro malé děti nebo coworkingový prostor.

Některé aktivity probíhají i mimo prostor centra Nusle. Například letos na konci srpna proběhne tábor pro ukrajinské teenagery nebo lekce pilates a ARTeterapie.

Klubovna pro mladé lidi

Pražský Majdan na podzim otevře Creative HUB Nusle, která bude podporovat zranitelnou skupinu mladistvých ve věku 15-18 let, aby mladiství měli kde trávit volný čas, jelikož Ukrajinské centrum Nusle je pro ně spojeno s výukou a podobně jako v případě klasické školy se nejedná o místo, kde by mladí chtěli trávit volný čas.

Volnočasové centrum bude rovněž v Nuslích, jedná se o prostor patřící městské části. „Budeme zde realizovat neformální vzdělávací aktivity, kulturní akce a zájmové kroužky, například technická laboratoř, chemická laboratoř a diskuzní klub, kinoklub, literární amatérský divadelní kroužek a podobné,“ popisuje vizi centra pro mladé Galina Andrejciv.

Finanční podpora od hlavního města

Radní hlavního města schválili dotaci pro Pražský Maidan ve výši 3,15 milionu korun na půl roku. „Nejedná se o závratnou částku, ale jde o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Jsem rád, že suma jde na velmi konkrétní projekty a bude poskytnuta subjektům, které v oblasti podpory a integrace dlouhodobě odvádějí skvělou práci. Věřím také, že každá takto vynaložená koruna se nám do budoucna vrátí, a to zejména v posílení sociální soudržnosti,“ uvádí Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Pro Pražský Maidan je to první takto vysoká dotace od Magistrátu a má zcela zásadní význam. Bez této finanční podpory by byla ohrožena existence centra. „Takže magistrát nás zachránil,“ sdělila Blesku Galina Andrejciv.

Peníze z dotace budou použity také na hrazení provozních nákladů, platy zaměstnanců, budování centra pro mládež, poradensví, humanitární pomoc, volnočasové a integrační aktivity.

Zdroj článku: www.blesk.cz. – 22.08.2023.

Bude vás zajímat

HUB Nusle Kulturní akce

Charitativní večer v HUB Nusle

22. února se v prostoru pro mládež HUB Nusle konala charitativní akce u příležitosti druhého výročí invaze.

01.03.2024
Kurzy a konzultace Ukrajinské Centrum Nusle Volný čas

Integrace Ukrajinců do české kultury

Víte, kdo vyučuje češtinu v Ukrajinském Сentru Nusle?

Paní Faina – filoložka s dlouholetými zkušenostmi, která před mnoha lety přesídlila z Ukrajiny do Prahy. Během této doby si vydobyla reputaci významné učitelky českého jazyka, která je respektována svými studenty.

24.08.2023
Pomoc vojákům Ukrajinské Centrum Nusle

Sbírka

Pražský Majdan uspořádal novou sbírku pro potřeby ukrajinské armády, včetně dronů.

17.03.2024