Podpořte Ukrajinu!

Rubrika: Kurzy a konzultace

Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle

Kurzy českého jazyka

Ukrajinské centrum Nusle nabízí kurzy českého jazyka pro dospělé a mládež.

09.02.2024
Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle

Seminář „Prodloužení dočasné ochrany“

Dnes se v ukrajinském centru Nusle konal seminář na téma „Prodloužení dočasné ochrany v České republice“🇺🇦🇨🇿.

HUB Nusle Kurzy a konzultace

Škola FPV dronů

Minulý týden byl v prostorách pro mládež HUB Nusle ukončen třetí kurz školy FPV dronů.

01.02.2024
Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle

Bright Sky

Dne 20. září se v ukrajinském centru Nusle konala prezentace aplikace Bright Sky pro oběti domácího násilí.

18.12.2023
Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle

Barevné programování pro děti

Ve čtvrtek 26.10 se v ukrajinském centru Nusle konala akce zaměřená na programování barevných robotů pro děti ve věku 7-11 let.

Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle Volný čas

Škola FPV dronů

23.08 Skončil druhý kurz výcviku ve škole FPV dronů.

Pomocí simulátorů účastníci úspěšně zvládli teoretické základy a dozvěděli se důležité informace o bezpečnostních pravidlech a omezeních letu.

19.09.2023
Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle Volný čas

Integrace Ukrajinců do české kultury

Víte, kdo vyučuje češtinu v Ukrajinském Сentru Nusle?

Paní Faina – filoložka s dlouholetými zkušenostmi, která před mnoha lety přesídlila z Ukrajiny do Prahy. Během této doby si vydobyla reputaci významné učitelky českého jazyka, která je respektována svými studenty.

24.08.2023
Kurzy a konzultace Ukrajinské centrum Nusle

English Speaking Club

Ukrajinské centrum Nusle usiluje o rozvoj intelektuálních a kulturních dovedností mladých lidí. Naším cílem je vytvářet optimální podmínky pro účast dospívajících v různých kurzech a aktivitách.