Podpořte Ukrajinu!

06.01.2016

Putinova mládež a její „vlastenecká“ výchova

Podpora aktivní participace mládeže je jednou z neodmyslitelných politik v mnoha zemích světa. Nicméně v zemích s autoritářským režimem bývá tato politika často zneužívána k mocenským účelům. Jinak tomu není ani v současném Rusku.

V historii tak můžeme sledovat různá svérázná pojetí politiky mládeže. Např. německý Hitlerjugend či sovětský Komsomol (komunistický svaz mládeže). Za těmito dvěma přístupy nezůstává pozadu ani současné Rusko. Hlavním mottem však v tomto případě není loajalita k vůdci či k ideologii, ale k vlastenectví. Nicméně otázka vlastenectví je v této zemi specifická. Ukázalo to např. jednohlasné volání poslanců ruské Dumy „Rusko je Putin a Putin je Rusko,“ či názory v ruské společnosti, že existují pouze dva pohledy – ten pravdivý, kremelský a ten nepravdivý, vlastizrádný, škodlivý a nežádoucí.

Rusko v příštích pěti letech uvolní téměř 1,7 miliardy rublů, v přepočtu 580 milionů korun, na vlasteneckou výchovu občanů, zejména příslušníků dorůstající generace. Cílem nového programu je vytvořit výchovný systém odpovídající „soudobým výzvám a úkolům rozvoje země,“ uvádí v článku Rusko si chce vychovat vlastence, bude učit mládež vstřícnosti k armádě iDNES.cz

Díky svým pracovním cestám jsem se mohl setkat s řadou funkcionářů reprezentujících ruským státem podporované či zřízené organizace mládeže. Diskuse s nimi byla často zajímavá. Byl jsem např. obeznámen se svérázným výkladem historie, kdy Československo v roce 1968 bylo osvobozeno od uchvácení imperialisty, „majdanem“ a následnou občanskou válkou, či s tezemi, že Rusko brání své zájmy, a tak může dělat v podstatě vše, co se mu zlíbí. Samozřejmé je, že dané osoby byly loajální vůči Kremlu, jinak by jen těžko mohly reprezentovat Rusko na mezinárodním poli.

Zajímavé rovněž bylo pozorovat kontrast mezi Rusy a Bělorusy, jelikož se jedná o země s podobným autoritářským režimem. Na politická témata Bělorusové často reagují pouze pokrčením rameny. Jako by říkali „my víme, ale komentovat to nebudeme, nechceme mít doma problémy.“ Zatímco u Rusů je to věc jiná. Často reagují emotivně až fanaticky, kdy jde veškerá věcná argumentace stranou.

Pro napsání tohoto textu mě inspiroval výše uvedený článek na iDNES.cz. Nicméně v oblasti ruské státní politiky pro oblast mládeže nejsem kovaným expertem, a tak jsem zvolil cestu zeptat se osoby povolanější. A to mé známé Natálie, která žije v Rusku a pracuje v oblasti mládeže. Z rozhovoru jistě pochopíte, proč neuvádím její celé jméno, konkrétní pozici a proč retušuji screenshot z diskuse. Jak jsem uvedl výše, v Rusku existují pouze dva názory, kremelský a nekremelský, který je nežádoucí a jeho nositel se může dostat lehce do problémů.

Pozn. Pro milovníky ruštiny a nevěřící Tomáše rovněž přikládám screenshot výňatku z naší diskuse, že jsem si rozhovor nevymyslel a že tento článek tak není psán na objednávku americké ambasády, CIA, Iluminátů a jiných nekalých živlů. Celkový rozhovor samozřejmě mám, ale vkládat sem celý screenshot by zabralo mnoho místa.

Natálie, jak funguje ruská politika mládeže?

Já s Rosmolodeží nespolupracuji. Nemám je ráda.

U nás je vůbec nebezpečné pracovat v oblasti mládeže, jestli to neděláš jako všichni a neříkáš, jak je u nás dobře a jak je Putin skvělý. U nás je mnoho takových „vlastenců“, kteří sami neví co mluví a sami svým slovům nevěří. Proto my nepracujeme s našimi fondy. Nechci, aby mi říkali, co mám dělat a co mám říkat.

Pozn. Rosmolodež je zkratka pro Federální agenturu pro záležitosti mládeže spadající pod Ministerstvo vzdělávání a vědy.

V čem je to konkrétně nebezpečné? Co se může stát?

Mohou organizaci zavřít, ale to je to nejmenší. Mohou tě obvinit jako zahraničního agenta. Slyšel jsi o novém zákoně o nežádoucích nevládkách?

Ano, slyšel jsem o tom. A z jakého důvodu mohou organizaci zavřít nebo obvinit za zahraničního agenta?

Propaganda protiruských hodnot například. No a pod to se dá napsat mnoho různých věcí.

Zmínilas, že nechceš, aby ti říkali, co máš dělat a co říkat. Co to konkrétně znamená?

Říkat to, jak je u nás v Rusku vše dobré a jak naše vláda dělá vše správně.

V čem si myslíš, že je současná politika mládeže pro Rusko prospěšná a v čem ne? Jsou nějaká rizika?

Víš, v něčem je užitečná. Dělají se různé dobročinné akce, sociální projekty a toho všeho je stále více. Ale to neznamená, že vše je podporované vládou.

Jaké projekty se vládě nejvíce líbí?

Líbí se jim to, do čeho nemusí dávat peníze a v čem je vláda ukázána v dobrém světle.

A do čeho tedy dávají peníze? Co finančně podporují?

Ty projekty, na kterých mohou sami vydělat! Např. vytvořit fond a polovinu peněz si z něj vzít.

Takže se toho hodně rozkrade.

Bohužel ano. Prostředků je dost, ale u těch, kdo to řídí. K obyčejným lidem se toho mnoho nedostane.

Co si myslíš o organizacích jako např. „Naši“? Jsou pro Rusko přínosem nebo naopak jde o nebezpečnou věc?

To nelze jednoznačně říct. Jsou plusy i minusy. Je dobře, že mládež něco dělá. Špatně je to, že je silně „zombírují“ pseudovlastenectvím.

Pozn. Zombírování – v Rusku používaný termín pro vymývání mozků ideologií „putinismu“. Např. ruskému Prvnímu kanálu se díky specifickému pojetí programu a výkladu zpráv přezdívá zombie-vize.

Takže je dobře, že nepijí alkohol, neberou drogy a něco dělají, ale špatně je to, že je zombírují.

Ano.

A jestli udělat nějaký závěr. Jak se díváš na současnou ruskou státní politiku mládeže?

Zatím je těžké dělat závěry. Mládež je teď mnohem aktivnější v sociální oblasti než tomu bylo 10 – 15 let zpět. V tu dobu se o něco takového nikdo nezajímal. V dobách SSSR byli pionýři a komsomolci. Mládež byla aktivní a dělala mnoho pro lidi i zemi. Když se SSSR rozpadl, zanikly i všechny tyto organizace. Mládež tak neměla žádné aktivity a mnozí pili a brali drogy. Nyní se hnutí mládeže znovu rodí a mají se tak čím zabývat a to je dobře.

A ono zombírování? Jak se projevuje a jaký je jeho výsledek?

To je ten minus. Jsou lidé, kteří jsou velmi proruští a myslí způsobem, že Putin má ve všem pravdu a jiné možnosti v politice nejsou. Nebaví se s lidmi z jiných zemí a ani mnoho neznají. Ale to vše závisí od konkrétního člověka. Ale obecně je nyní mládež více aktivní ve společenském dění. Mnozí mají otevřené názory, ale někteří jsou zombírovaní a hyper-vlastenečtí a nic jiného slyšet ani vidět nechtějí. Domnívají se, že existuje pouze jedno správné směřování politiky Ruska.

Polibek od Putina

Dokument zachycující příběh Mášy Drokové, která se jako obdivovatelka Vladimira Putina stala jedním z představitelů Demokratického antifašistického hnutí mládeževe zkratce Naši. Hnutí bylo založeno lidmi z okruhu prezidenta Putina a za jeho přímé podpory. I přes v názvu slovo antifašistický bývá hnutí označováno jako „putinjugend“ (např. The Weekly Standard). Film tak zachycuje fungování tohoto hnutí včetně organizace demonstrací za Putina, kdy vše probíhá pomocí navezených demonstrantů, jak známe bohužel i u nás (více o zákulisí událostí 17. listopadu zde), útoků na opozici, novináře apod. Díky stále agresivnějšímu pojetí tak dochází u Máši k vystřízlivění a odchází z hnutí. V současné době Naši již nejsou aktivní a v roce 2013 se rozpustili do různých frakcí.

Polibek od Putina -dokument 

[/vc_column_text][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=71Ji6autDgc“][vc_column_text]Projekt síť

Projekt síť je aktivním mládežnickým projektem, který působí v oblasti vzdělávání a organizuje různé aktivity po celém území Ruska. Pokud se podíváme blíže na jejich webovou stránku, můžeme nalézt např. manifest či různé principy organizace. A jaký je např. politický princip? Jak web uvádí: „Jednoduchý. Jsme za Putina.“

Při brouzdání na webu projektu mě zaujal jeden z hlavní článků s názvem Slova měnící svět.

Text článku

Vedení Kremlu darovalo politikům a úředníkům knihu Slova měnící svět, která obsahuje klíčová vystoupení Vladimira Putina. Vjačeslav Volodin, který předával kolegům knihu, pronesl, že tato kniha musí být na stole každého politika.

Okolo tisíce úředníků a politiků dostali knihu jako dárek od prezidentské kanceláře.

V knize je obsaženo 19 vystoupení a projevů prezidenta v chronologickém řazení od roku 2003 do roku 2014. Knihu doprovází komentáře autora, které otevírají každou z devatenácti kapitol. Klíčové citáty jsou uvedeny jiným fontem. „To jsou zejména ta slova, která předpověděla a upozornila na globální změny v světové politice,“ jak je uvedeno v předmluvě.

„Začali jsme si všímat toho, že vše, co hovoří Putin, tak se na té nebo jiné úrovni stane. V této knize jsme tak sledovali jeho slova a potvrdili jeho myšlenky. Slova Putina je možné nazývat slovy proroka,“ uvádí Anton Volodin, autor myšlenky knihy.

Na leden je naplánována dodávka knih do obchodů. Její cena bude okolo 800 rublů.

Co si o tomto článku na webu pro mládež myslet? To nechám na zhodnocení každého z vás.

Problematice ruské mládeže včetně Projektu síť se rovněž věnuje reportáž kanálu VICE news s názvem The Pro-Kremlin Youth Group – Putin’s Propaganda Machine.

The Pro-Kremlin Youth Group: Putin’s Propaganda Machine (Part 1)

[/vc_column_text][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=8m15M4VimuM&feature=youtu.be“][vc_column_text]Závěrem

Ruská mládež se stává stále více aktivnější ve společenském dění. Je pozitivní, že zahálku, alkohol a drogy nahrazují jiné aktivity. Smutné však je, že tradiční fet je nahrazován fetem novým, kremelským, který je vůči mozku rovněž těžce škodlivým.

autor Roman Máca

blog.iDNES.cz

Bude vás zajímat

Aktuálně

První kroky v Haagu

Mezinárodní trestní soud v Haagu přirovnal ruskou anexi Krymu k mezinárodnímu válečnému konfliktu.

22.11.2016
Aktuálně

Konec vízové povinnosti pro Ukrajinu.

Evropský parlament odsouhlasil zrušení víz pro Ukrajince cestující do schengenského prostoru, jehož součástí je většina států Evropské unie včetně České republiky. Ukrajinci budou ke vstupu potřebovat biometrický pas a jejich pobyt v průběhu 180 dní nesmí přesáhnout 90 dní.

06.04.2017
Aktuálně Charitativní projekty

Ukrajinské knihy pro děti na Východě

Třetí várka knih bude věnována dětem z města Severodonetsk Luhanse obl. Na základě církevní farnosti bude zřízen centrum, ve kterém bude fungovat nadace „Caritas Severodonetsk“, středisko veřejného a společenského vývoje, mládežnické a dětské kluby, nedělní školy a mnoho dalších zajímavých a potřebných iniciativ.

02.11.2018