Podpořte Ukrajinu!

24.08.2023

Integrace Ukrajinců do české kultury

Víte, kdo vyučuje češtinu v Ukrajinském Сentru Nusle?

Paní Faina – filoložka s dlouholetými zkušenostmi, která před mnoha lety přesídlila z Ukrajiny do Prahy. Během této doby si vydobyla reputaci významné učitelky českého jazyka, která je respektována svými studenty.

Pravidelně paní Faina pořádá výukové hodiny českého jazyka v Ukrajinském Centru Nusle, podporuje své studenty k aktivnímu komunikování a zdokonalování svých jazykových dovedností. Přistupuje k nim individuálně, zohledňuje jejich osobní cíle a úroveň jazykových znalostí.

Kromě výuky českého jazyka paní Faina přispívá k integraci Ukrajinců do české společnosti. Pořádá exkurze k historickým místům v Praze a vypráví o české kultuře, což pomáhá Ukrajincům lépe se seznámit s českou kulturou a tradicemi.

Díky podpoře a inspiraci paní Fainy získalo mnoho Ukrajinců, kteří se obrátili na naše Centrum, možnost volně komunikovat česky a cítit se v České republice jako doma.

Bude vás zajímat

Kulturní akce Pomoc vojákům Ukrajinské centrum Nusle

Příběh tvrdohlavého muže

Představení knihy vojáka, který během protiofenzívy přišel o obě nohy.

19.02.2024
HUB Nusle Kurzy a konzultace

Škola FPV dronů

Minulý týden byl v prostorách pro mládež HUB Nusle ukončen třetí kurz školy FPV dronů.

01.02.2024
HUB Nusle Kurzy a konzultace

Technická laboratoř

Každý pátek se v našem prostoru konají lekce z technické laboratoře.

05.04.2024