Podpořte Ukrajinu!

24.08.2023

Integrace Ukrajinců do české kultury

Víte, kdo vyučuje češtinu v Ukrajinském Сentru Nusle?

Paní Faina – filoložka s dlouholetými zkušenostmi, která před mnoha lety přesídlila z Ukrajiny do Prahy. Během této doby si vydobyla reputaci významné učitelky českého jazyka, která je respektována svými studenty.

Pravidelně paní Faina pořádá výukové hodiny českého jazyka v Ukrajinském Centru Nusle, podporuje své studenty k aktivnímu komunikování a zdokonalování svých jazykových dovedností. Přistupuje k nim individuálně, zohledňuje jejich osobní cíle a úroveň jazykových znalostí.

Kromě výuky českého jazyka paní Faina přispívá k integraci Ukrajinců do české společnosti. Pořádá exkurze k historickým místům v Praze a vypráví o české kultuře, což pomáhá Ukrajincům lépe se seznámit s českou kulturou a tradicemi.

Díky podpoře a inspiraci paní Fainy získalo mnoho Ukrajinců, kteří se obrátili na naše Centrum, možnost volně komunikovat česky a cítit se v České republice jako doma.

Bude vás zajímat

Ukrajinské Centrum Nusle Volný čas

Pohlednice

Vytvořili jsme pohlednice, které si můžete zakoupit za příspěvek na ozbrojené síly Ukrajiny.
Brzy v prodeji!

25.03.2024
HUB Nusle Kurzy a konzultace Volný čas

Velikonoční workshop

Pamatujete si, když jsme pořádali workshop z malování velikonočních vajíček?

09.04.2024
Kurzy a konzultace Ukrajinské Centrum Nusle

Seminář „Prodloužení dočasné ochrany“

Dnes se v ukrajinském centru Nusle konal seminář na téma „Prodloužení dočasné ochrany v České republice“🇺🇦🇨🇿.

09.02.2024